עברית — שיחון

Вне дома
 הלכתי הַבַּיתָה — я поехал домой
נסעתי הביתה — я поехал домой
הלכתי לישון — я пошёл спать
Дома
מה לבשל? — ?что готовишь
עברית — иврит